Tư vấn bán hàng :    0926 634 777 Quốc
 
Gà PERU  
Hỗ trợ trực tuyến  
Hotline : 0926 634 777 A. Quốc
Salle
A.Sơn
0944631144
A.Quốc
092 66 34 777
Thông Kế Truy Cập  
Đang xem:      4
Số lần xem:    86306
Liên Kết  

Danh Sách Sản phẩm nổi bật Sản Phẩm Nổi Bật Khuyến Mãi  
Peru navajeros to
 
  Giá bán : 9,000,000
 Chi tiết »
Nọc Nhập Peruvian Navajeros
 
  Giá bán : Call
 Chi tiết »
peru lai my 4
 
  Giá bán : Call
 Chi tiết »
Peru navajeros to 9
 
  Giá bán : 6,000,000
 Chi tiết »
ga peru rat 3kg
 
  Giá bán : Call
 Chi tiết »
peru lai my 3
 
  Giá bán : Call
 Chi tiết »
Peru navajeros to 11
 
  Giá bán : Call
 Chi tiết »
Pêru tơ 5 tháng trống 2kg mái 1kg4
 
  Giá bán : Call
 Chi tiết »
peru lai my 2
 
  Giá bán : Call
 Chi tiết »
Peru navajeros to 6
 
  Giá bán : 7,000,000
 Chi tiết »
Pêru tơ giống 6 tháng 2kg5
 
  Giá bán : Call
 Chi tiết »
peru lai my 1
 
  Giá bán : Call
 Chi tiết »
Peru navajeros to 3
 
  Giá bán : 19,000,000
 Chi tiết »
Pêru Dom
 
  Giá bán : Call
 Chi tiết »
ga moi dang 6
 
  Giá bán : Call
 Chi tiết »
Peru navajeros to 2
 
  Giá bán : 20,000,000
 Chi tiết »
peru lai my 14
 
  Giá bán : Call
 Chi tiết »
ga moi dang 5
 
  Giá bán : Call
 Chi tiết »
Asil
 
  Giá bán : Call
 Chi tiết »
peru lai my 13
 
  Giá bán : Call
 Chi tiết »
ga moi dang 4
 
  Giá bán : Call
 Chi tiết »
Noc- Peru 2
 
  Giá bán : Call
 Chi tiết »
peru lai my 12
 
  Giá bán : Call
 Chi tiết »
ga moi dang 3
 
  Giá bán : Call
 Chi tiết »
Noc- Peru
 
  Giá bán : Call
 Chi tiết »
peru lai my 11
 
  Giá bán : Call
 Chi tiết »
ga moi dang 2
 
  Giá bán : Call
 Chi tiết »
NọcPeruvian Navajeros 9
 
  Giá bán : Call
 Chi tiết »
peru lai my 10
 
  Giá bán : Call
 Chi tiết »
ga moi dang 1
 
  Giá bán : Call
 Chi tiết »
Nọc Nhập Peruvian Navajeros 2
 
  Giá bán : Call
 Chi tiết »
peru lai my 9
 
  Giá bán : Call
 Chi tiết »
gà mái pêru que
 
  Giá bán : Call
 Chi tiết »
Gà Peruvian Navajeros
 
  Giá bán : Call
 Chi tiết »
peru lai my 8
 
  Giá bán : Call
 Chi tiết »
Peru noc 1
 
  Giá bán : Call
 Chi tiết »
Pêru tơ giống 8 tháng 3kg
 
  Giá bán : Call
 Chi tiết »
peru lai my 7
 
  Giá bán : Call
 Chi tiết »
Mái peru cú 1
 
  Giá bán : Call
 Chi tiết »
Gà Pêru Tơ Peruvian Navajeros 9
 
  Giá bán : Call
 Chi tiết »
peru lai my 6
 
  Giá bán : Call
 Chi tiết »
TRẠI GÀ PERU PHÚ QUỐC
Địa chỉ : Phúc nhạc 1 , Xã Gia Tân 3 , Huyện Thống Nhất , Đồng Nai
Điện thoại : 0926 634 777 A. Quốc - Hotline : 0926 634 777 Quốc - E-mail : builonghaison@gmail.com

www.gaperuphuquoc.com